Autor súhlasí z rozširovaním / publikovaním zadarmo/ svojich básní bez ďalších úprav.