Ďakujem Ti Bože za dary, ktoré si mi dal a preto ich plody s vďakou ďalej posúvam ...